دکتر علیرضا شاه نظری

دکتر علیرضا شاه نظری

مغز واعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علیرضا شاه نظری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ایلام- خ سعدی جنوبی - کوچه پشت اورژانس
 شهر / استان
 شهر / استان

ایلام

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022