دکتر سیده مریم صفوی نائینی

دکتر سیده مریم صفوی نائینی

اطفال

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیده مریم صفوی نائینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ شریعتی-نرسیده به سه راه ضرابخانه-س پاستور-پ971/5-واحد13
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیده مریم صفوی نائینی تهران : 2122850872
Exir 2021