دکتر حمیرا رضایی زاده

دکتر حمیرا رضایی زاده

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب

عنوان تخصص: طب فیزیکی و توان بخشی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمیرا رضایی زاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شیراز، خیابان قصر دشت، خیابان آسیاب قوامی، نزدیک به سازمان انتقال خون، ساختمان ارسلان ، طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021