دکتر فاطمه باریک بین

دکتر فاطمه باریک بین

جراح دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فاطمه باریک بین
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای
  • دندانپزشک
  • جراح

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان ایرانیان
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022