دکتر سیدغلام رضا ضیائی شیرازی

دکتر سیدغلام رضا ضیائی شیرازی

متخصص جراحی عمومی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدغلام رضا ضیائی شیرازی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ک روزگار
 شهر / استان
 شهر / استان

مرودشت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021