دکتر حسن زنگوئی مفرد

دکتر حسن زنگوئی مفرد

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حسن زنگوئی مفرد
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
قاسم اباد - ب شریعتی - بین شریعتی ۷۱ و ۷۳ - پ ۳
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022