دکتر آذر ربیعی

دکتر آذر ربیعی

متخصص اطفال رشد و تغذیه

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : ۲۹۳۳۰

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آذر ربیعی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

بلوار طالقانی - بن بست قدس - جنب بانک ملی
 شهر / استان
 شهر / استان

یزد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021