دکتر محمدحسن اسلامی مهرجردی

دکتر محمدحسن اسلامی مهرجردی

تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدحسن اسلامی مهرجردی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان امام - کوچه برخوردار - بن بست چهارم
 شهر / استان
 شهر / استان

یزد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021