دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی

دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی

درمان ریشه (اندودانتیکس)

عنوان تخصص: دندانپزشک، درمان ریشه (اندودانتیکس)

شماره نظام : 135786

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024