دکتر پریا رحیمی فر

دکتر پریا رحیمی فر

رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 146217

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پریا رحیمی فر
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024