دکتر آمیتا گوران اوریمی

دکتر آمیتا گوران اوریمی

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان و زایمان

شماره نظام : 58731

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آمیتا گوران اوریمی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024