دکتر لطیفه نفسی

دکتر لطیفه نفسی

قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 99280

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر لطیفه نفسی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024