دکتر صمد نجفی

دکتر صمد نجفی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 82706

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر صمد نجفی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ لاله زار-بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر صمد نجفی تبریز :
5562233
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024