دکتر مژگان مشرقی

دکتر مژگان مشرقی

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان و زایمان

شماره نظام : 33179

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مژگان مشرقی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ سرداران ساختمان سیرجان 2 طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

ارومیه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مژگان مشرقی ارومیه :
2248271
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023