دکتر فریبا محمدیاری دیزج تکه

دکتر فریبا محمدیاری دیزج تکه

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 109609

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فریبا محمدیاری دیزج تکه
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان امام
 شهر / استان
 شهر / استان

میاندوآب

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023