دکتر اسماعیل آزادنجف آباد

دکتر اسماعیل آزادنجف آباد

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 62008

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر اسماعیل آزادنجف آباد
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
اول خیابان کاشانی روبروی دارایی درمانگاه فرهنگیان
 شهر / استان
 شهر / استان

ارومیه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر اسماعیل آزادنجف آباد ارومیه :
33475801-2
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024