دکتر شمسی روان خواه

دکتر شمسی روان خواه

جراحی عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 19955

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شمسی روان خواه
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
دروازه شيراز-ابتداي خيابان هزار جريب-بن بست پويان-ساختمان فراز
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر شمسی روان خواه اصفهان :
36686033
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024