دکتر فریبرز نیک آیین

دکتر فریبرز نیک آیین

قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فریبرز نیک آیین
رتبه: 4.5 از 2 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان شمس آبادی خیابان پارس غربی روبروی اورژانس عیسی ابن مریم مجتمع مریم
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فریبرز نیک آیین اصفهان :
3112337727
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024