دکتر زهرا حمیدیا

دکتر زهرا حمیدیا

مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب (نورولوژی)

شماره نظام : 167583

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر زهرا حمیدیا
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

اصفهان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024