دکتر فاطمه تقدیر

دکتر فاطمه تقدیر

طب ورزش

عنوان تخصص: پزشکی ورزشی

شماره نظام : 108016

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فاطمه تقدیر
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار مصلی - درمانگاه فرهنگیان
 شهر / استان
 شهر / استان

هشتگرد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024