دکتر سوسن مجتهدی

دکتر سوسن مجتهدی

بیماری‌های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 43213

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سوسن مجتهدی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
انتهای باغستان غربی بیمارستان البرز
 شهر / استان
 شهر / استان

کرج

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سوسن مجتهدی کرج :
427380-1
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024