دکتر فرهاد خیاط ظهیری

دکتر فرهاد خیاط ظهیری

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فرهاد خیاط ظهیری
رتبه: 4.7 از 6 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
درزقان -روبروی داروخانه
 شهر / استان
 شهر / استان

اهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023