دکتر لیلی عاصم آبادی

دکتر لیلی عاصم آبادی

زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان و زایمان

شماره نظام : 115593

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر لیلی عاصم آبادی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

ایلام

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024