دکتر آتنا محمدی بورخیلی

دکتر آتنا محمدی بورخیلی

بیماری‌های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 133861

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آتنا محمدی بورخیلی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شهر تنگ ارم مرکز بهداشت تنگ ارم
 شهر / استان
 شهر / استان

برازجان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024