دکتر سعید سلامت

دکتر سعید سلامت

قلب وعروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید سلامت
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
م سعیدی هفت تیر ک ۱ ساختمان میلاد
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021