عالیه قاسم زاده

عالیه قاسم زاده

کارشناس مامایی

عنوان تخصص: مامایی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب عالیه قاسم زاده
رتبه: 4.7 از 6 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تبریز - پاستور جدید-ساختمان پردیس
 شهر / استان
 شهر / استان

تبریز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024