دکتر مینا راجی درگه

دکتر مینا راجی درگه

ارتوپدی

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : 58374

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مینا راجی درگه
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
زیر پل حافظ - بیمارستان نجمیه
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023