دکتر ناصرالدین مبصری

دکتر ناصرالدین مبصری

بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ناصرالدین مبصری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ولنجک-خ تابناک-جنب دانشگاه شهید بهشتی-بیمارستان طالقانی
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ناصرالدین مبصری تهران : 9-02122403561
Exir 2022