دکتر پیام نوروزی فرهادی

دکتر پیام نوروزی فرهادی

بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پیام نوروزی فرهادی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میرداماد-اطلسی-ک نازنین-پ4
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر پیام نوروزی فرهادی تهران : 2122272513
Exir 2021