دکتر محمدحسین زرعی مرادی

دکتر محمدحسین زرعی مرادی

جراح عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدحسین زرعی مرادی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
رسالت-بین16متری دوم و20متری کرمان-روبروی پارک اقاقیا-پ48
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدحسین زرعی مرادی تهران : 2122519178
Exir 2022