دکتر امان اله وزیرزاده

دکتر امان اله وزیرزاده

جراحی عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 3341

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر امان اله وزیرزاده
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تهران - خ طالقانی - نبش وصال
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر امان اله وزیرزاده تهران :
658129
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023