دکتر عزت اله بهی مهر

دکتر عزت اله بهی مهر

جراحی عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 10547

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عزت اله بهی مهر
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان فیاض بخش
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
تبلیغات پزشکان کلینیک شیمی درمانی در تهران
Exir 2024