دکتر رشید زرگری مرندی

دکتر رشید زرگری مرندی

جراحی مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 15139

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رشید زرگری مرندی
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تهران بیمارستان بقیه اله اعظم
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022