دکتر بهرام رفعت

دکتر بهرام رفعت

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 11280

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر بهرام رفعت
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ دکترشریعتی بالاترازیخچال شماره1419طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر بهرام رفعت تهران :
22005047
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024