دکتر سیدسعید بنی صدر

دکتر سیدسعید بنی صدر

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدسعید بنی صدر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ ولیعصر-بالاتراز سه راه عباس اباد-رادیولوژی مرکزی
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیدسعید بنی صدر تهران : 2188712468
Exir 2021