دکتر امیرعباس رهنماطباطبائی

دکتر امیرعباس رهنماطباطبائی

رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 11520

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر امیرعباس رهنماطباطبائی
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تهران-خ زاهد -بیمارستان فیروزگر
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر امیرعباس رهنماطباطبائی تهران :
662622
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022