دکتر انسیه شاهرخ تهرانی

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی

زنان

عنوان تخصص: زنان و زایمان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر انسیه شاهرخ تهرانی
رتبه: 4.5 از 2 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار کشاورز-جنب بیمارستان ساسان-ک رویان-ساختمان پزشکان99
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر انسیه شاهرخ تهرانی تهران :
2188955725
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024