دکتر مسعود شهابیان

دکتر مسعود شهابیان

طب اورژانس

عنوان تخصص: طب اورژانس

شماره نظام : 114008

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مسعود شهابیان
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024