دکتر مسعود مایل

دکتر مسعود مایل

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 88846

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مسعود مایل
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان حضرت رسول
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مسعود مایل تهران :
-
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023