دکتر مهدی وریجی

دکتر مهدی وریجی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 96885

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهدی وریجی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ فلسطین خ ایتالیا بیمارستان شهیدمصطفی خمینی
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهدی وریجی تهران :
88966131-2
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024