دکتر آتوسا زند

دکتر آتوسا زند

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 106570

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آتوسا زند
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
انتهای خ جیحون خ تیموری ساختمان پزشک دکترآتش سرد
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023