دکتر محمد ذکری

دکتر محمد ذکری

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 1231

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمد ذکری
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تهران-خ تخت جمشیدچهارراه سپهبدزاهدی
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمد ذکری تهران :
50-823947
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024