دکتر رحمت اله مهتدی

دکتر رحمت اله مهتدی

گوش، حلق، گلو، بینی، جراحی سر و گردن

عنوان تخصص: گوش، حلق و بینی (ENT)

شماره نظام : 9557

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رحمت اله مهتدی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان سوم شعبان خ ری
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر رحمت اله مهتدی تهران :
15-33129111
مسیریابی از گوگل تصحیح
تبلیغات پزشکان بهترین دکتر لیفت صورت در تهران
Exir 2024