دکتر پریسا محبی

دکتر پریسا محبی

بیهوشی و درد

عنوان تخصص: بیهوشی

شماره نظام : 95811

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پریسا محبی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بزرگراه ش آسیایی بیمارستان امام رضا
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر پریسا محبی مشهد :
36002000
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023