دکتر علی عشقی

دکتر علی عشقی

بیهوشی و درد

عنوان تخصص: بیهوشی

شماره نظام : 42541

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی عشقی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان رضوی
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024