دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی

دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی

جراحی مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 1811

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ دانشگاه - دانشگاه 29
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی مشهد :
8415656
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024