دکتر سعید بشر

دکتر سعید بشر

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 124588

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید بشر
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
مرکزبهداشتی درمانی انابد
 شهر / استان
 شهر / استان

بردسکن

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سعید بشر بردسکن :
05327263446
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024