دکتر حسین مشفق

دکتر حسین مشفق

روانپزشکی

عنوان تخصص: روانپزشک (اعصاب و روان)

شماره نظام : 20850

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حسین مشفق
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سبزوارر- روبروی بیمارستان ش مبینی خ صاحب
 شهر / استان
 شهر / استان

سبزوار

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حسین مشفق سبزوار :
23332
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024