دکتر فرحناز براتی

دکتر فرحناز براتی

طب کار

عنوان تخصص: طب کار

شماره نظام : 122409

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فرحناز براتی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان امام خمینی فریمان
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022