دکتر فریدا اجودی

دکتر فریدا اجودی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 133993

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فریدا اجودی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار هاشمیه- کلینیک باران
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023